STORION má hybridní měniče s paralelním připojením 1f nebo 3f

11.7.2017

STORION používá k dodávce výkonu paralelní měniče

Hybridní solární elektrárny s paralelními měniči mají podstatně odlišnou topologii oproti klasickým měničům první generace se sériovým připojením.
....asi uslyšíte "hybridní měniče paralelně připojené jsou špatné řešení".....už se však nedozvíte žádný smysluplný argument.
Nelze opomenout, že se jen hrstka odběratelů se zcela a natrvalo odpojí od rozvodné sítě. Důvody pro neodpojení se od distribuční sítě mohou být různé ... od malé plochy střechy přes orientaci objektu(obzvláště v zastavěných oblastech dochází ke dlohodobému stínění) k vysoké spotřebě jíž fotovoltaika nepokryje(právě z důvodu malé plochy na střeše) k  finančnímu rámci atd. atd. Takže pro drtivou většinu odběratelů jsou tím správným a plně komfortním řešením paralelně zapojené měniče.
Hybridní měniče první generace(sériové) jsou sériově připojovány do příchozí fáze. Měnič je v podstatě škrtící klapka na dané fázi - svým výkonem sériový měnič omezuje vstupní výkon do domu. Což je zřejmá nevýhoda omezující komfort bydlení a také je sériový měnič potencionální zdroj výpadku...z pohledu Murphyho "k výpadku dojde, když nejste přítomni". Pokud dojde k výpadku pak je potřeba přivolat servisního technika. Sériový měnič se musí spustit podle daného postupu. Jinak může dojít k poškození měniče, ztrátě záruky a zbytečné finanční zátěži.
Hybridní paralelní měniče nové generace jsou k dané fázi/fázím připojeny paralelně. Dodávku výkonu paralelní měnič provádí na základě dat z podružného elektroměru(nedochází k přetokům). Paralelní připojení uživateli zaručuje trvalý provoz bez výpadků, bez vnějšího zásahu kdy např. ve STORIONu mohou probíhat aktualizace nezávislé na obsluze klienta. Paralelní měnič nijak neomezuje komfort bydlení(teď nemohu zapnout tohle, protože bych přetížil měnič a ten by buď vypadl nebo by stejně proběhl odběr ze sítě)- protože na vstupu do domu není instalována "škrtící klapka" v podobě sériového hyb. měniče první generace. Další budoucí výhodou je snížení velikosti jističe-paralelní měnič v podstatě provádí povolený výkonový doping odběru domu.

Hybridní fotovoltaické elektrárny osazeny měniči druhé generace mají na základě našich zkušeností nesorvnatelně stabilnější provoz. Jsou plně automatické a pochopitelně netrpí výpadky v důsledku výkonových/odběrových špiček objektu.
Skrytým esem v rukávu hybridních paralelních měničů je ta skutečnost, že odběrovými špičkami vůbec nezatěžují baterie. Mžikové špičky totiž pokryje rozvodná síť !
....jednoduchou změnou topologie ze sériového na paralelní připojení je bateriím zaručena dlouhodobá životnost.