solární hybridní elektrárna Blansko 250kW

AIR SYSTEM bez zátěže a bez prostupů střešní krytinou, napájení skladového systému

AC-coupling, LiFePO4 120kWh